Brugsche avondt-leute

 

De Brugse notaris Lambert De Vos waagde zich ’s nachts op pad volgens Alle de wercken van Lambertus Vossius, bestaende in seer aerdige, ende curieuse dichten (Brugge, Weduwe & Erven Joannes Clouwet, 1679 p 227-242).

De tekst ook integraal in J.G. Frederiks, ‘Lambert de Vos, Brugsch dichter in de eerste helft der XVIIe eeuw’, in Nederlandsch Museum, Tweede reeks, III-2 (1886) p 266-286.

Titelgravure bij boek van Lambert De Vos met zijn portret (?) in het midden, schrijvend het gezegde van Horatius 'Musa vetat mori' (de muze maakt onsterfelijk).