Galerie Ver Huell

Met zijn humoristische weergave van het Leidse studentenleven in woord en beeld werd Alexander Ver Huell (1822-1897) bekend bij een groot publiek. Hij was ook kunstverzamelaar en bezat een belangrijke collectie brieven en handtekeningen van beroemde personen. Zijn 'Gezamenlijke werken' werden in tien delen uitgegeven (Arnhem, Gouda Quint/Nijhoff, 1873-1887). Hieruit selecteerde ik volgende reeks prenten die wat met bibliofilie te maken hebben.