Tussenwoorden

Reichengasse: Essays von Anton Christian Glatz (2016)

Reichengasse: Essays von Anton Christian Glatz (2016)

Als vooraanstaande figuren officieel ‘afzwaaien’ krijgen ze vaak een bijzonder eerbetoon in de vorm van een ‘Liber amicorum’ of zoals de Duitsers dat zo mooi omschrijven: een ‘Festschrift’. Wel heel bijzonder is dergelijke dankbetuiging als de betreffende personaliteit volledig fictief is, zoals de Duitse psycholoog Ernst August Dölle of de jurist Friedrich Gottlob Nagelmann. Het eerbetoon voor deze laatste komt mij heel bijzonder voor: Dieter C. Umbach etc., Das Wahre Verfassungsrecht: zwischen Lust und Leistung. Gedächtnisschrift für F.G. Nagelmann. Vorwort von Wolfgang Zeidler; Zwischenwort von Roman Herzog; Nachwort von Ernst Benda (Baden-Baden, Nomos, 1984). Heel bijzonder is hier dat ‘tussenwoord’ en dan nog van de latere bondspresident Herzog. Mijn internetzoektocht leverde nog een ander Zwischenwort op (zie afbeelding) om dan in het Nederlands te belanden bij de pastiche Pax Havelaar (2017) van Chris van de Ven. Dat boek staat aangekondigd: ‘Met een voorwoord van het Multatuli Genootschap. Met een tussenwoord van Jan Terlouw’. Hier ontbreekt dus alleen een nawoord, maar wel frappant dat het tussenwoord eveneens van een politicus komt, zij het meer dan twintig jaar na zijn pensioen! Zijn er nog andere tussenwoordschrijvers?

Deel deze pagina