Stokvisorders

Op Goede Vrijdag 29 maart 1850 kreeg het Nijmeegse garnizoen, zoals het voorgaande jaar, de order dat de voeding van de manschappen uit stokvis zou bestaan...

Willem Staring, De Stokvischorders, in der tijd toegelicht door Lodewijk Mulder en thans in beeld vertoond (Haarlem, Erven F. Bohn, 1884)

Deel deze pagina